Tämä sanakirja sisältää hakukoneoptimoinnin ja digimarkkinoinnin termejä helpottamaan ja selkeyttämään keskustelua. Suomennokset eivät ole virallisia vaan yleisesti käytettyjä käännöksiä.

Hyppää sanakirjassa kirjaimeen:

A-B-C-D-E-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-V

A

A/B testaus - (tunnetaan myös nimellä split testing) on kahden eri version vertailua yhdestä verkkosivusta, jolla nähdään kumpi versio toimii paremmin. Samantyyppisille vierailijoille näytetään kahta versiota samasta sivusta (A ja B versio) ja sivu, jolla on korkeampi konversiopiste otetaan käyttöön.

Avainsana tai avainlause (keyword- sana tai lause, jonka hakija syöttää hakukoneeseen.

Avainsanatutkimus / avainsanakartoitus (keyword research) - prosessi, jonka kautta löytää oikeat avainsanat markkinointia ja sisällöntuotantoa varten.

Avainsanatiheys (keyword density) - kuinka monta kertaa avainsana esiintyy sivulla. Jos tiheys on liian korkea - eli sana ilmestyy sivulla epätavallisen paljon - voivat hakukoneet rangaista sivua.

Avainsanojen kannibalisointi (keyword cannibalisation) - avainsanan liiallinen käyttö sivuilla, joka tekee hakukoneille vaikeaksi löytää avainsanalle oleellisimman sivun. Miten välttää avainsanojen kannibalisointi?

Avoin lähdekoodi (open source code) - tarkoittaa ohjelmistoa, jonka koodi on avoimesti kaikkien saatavilla, muokattavissa, käytettävissä ja jaettavissa. Esimerkkejä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ovat mm. Linux ja Android.

Avainsanaspam (keyword spam, keyword stuffing) - avainsanojen liikakäyttö, josta hakukoneet rankaisevat.


Takaisin ylös ↑

B

Black Hat hakukoneoptimointi (Black Hat SEO) - aggressiiviset hakukoneoptimoinnin strategiat, tekniikat ja taktiikat, jotka keskittyvät sivujen optimoimiseen pelkästään hakukoneille ja ovat hakukoneiden ohjeiden vastaisia. Näihin kuuluu avainsanojen liikakäyttö, näkymätön teksti, aiheeseen kuulumattomien avainsanojen käyttö yms.

B2B markkinointi - business-to-business eli yritysten välillä tapahtuva markkinointi.

B2C markkinointi - business-to-consumer eli yritysten kuluttajille kohdistettu markkinointi.

Blogi - verkkosivu, yleensä yksilön, ryhmän tai yrityksen ylläpitämä, joka tarjoaa sisältöä enemmän tai vähemmän kronologisessa järjestyksessä. Blogit kirjoitetaan yleensä julkaisujärjestelmillä, kuten WordPress tai Blogger, joiden käyttöliittymät on suunniteltu sisällön tuottamiseen yksittäisten verkkosivujen tekemisen sijaan.

Takaisin ylös ↑

C

C2C markkinointi - consumer-to-consumer eli kuluttajien välilen markkinointi (esim. kuluttajat myyvät käytettyjä tuotteita muille kuluttajille).

CPC (Cost Per Click) tai PPC (Pay Per Click) - hinta per mainosklikkaus on internetissä käytettävä hinnoittelumalli mainonnalle. Hinta per klikkaus on hinta, jonka maksat yhdestä klikkauksesta mainokseesi, joka tuo yhden kävijän sivuillesi. Yleensä klikkauksen hinta nousee sitä mukaan, mitä enemmän avainsanalle on kilpailua.

CTR (Click Through Rate) - klikkaussuhde tai napsautussuhde kertoo kuinka moni mainoksen nähneistä myös klikkaa sitä. CTR-arvo lasketaan jakamalla mainoksen klikkausten määrä näyttökertojen määrällä - eli jos 200 ihmiselle näytettiin mainosta ja heistä 3 klikkasi sitä on klikkaussuhde 1,5%.

Hakumainonnassa tarkasti kohdennettujen mainosten kanssa voidaan päästä kymmenien prosenttien klikkausuhteeseen siinä missä bannerimainosten klikkaussuhde on yleensä alle yhden prosentin.

CRO (Conversion Rate Optimisation) - konversiomäärän optimointi on prosessi, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman moni vierailijoista päätymään konversiopisteeseen.

CPM (Cost Per Mille) / CPT (Cost Per Thousand) - eli hinta per tuhat näyttöä on tilastollinen mittari, jolla ilmaistaan CPC mainosten keskimääräinen arvo. 'Mille' on latinaksi tuhat.

Verkkomedioiden mainospaikat on yleensä hinnoiteltu CPM:n mukaan. CPM:n voi laskea seuraavasti:

  1. Yritys A haluaa kampanjan, jossa mainos näytetään 500 000 ihmiselle.
  2. CPM hinta on tällä hetkellä 10€ 1000 näytöstä.
  3. CPM = näyttömäärä x CPM hinta / 1000
  4. 500 000 x 10€ / 1000 = 5 000€

Yritys A siis maksaa 5 000€ kampanjasta, joka näkyy 500 000 ihmiselle.

  1. Yritys B haluaa laskea CPM arvon 5 000€ kampanjalle, joka näkyy 1 300 000 ihmiselle.
  2. CPM = 5 000€ / (1 300 000 / 1000) = 3,84€

CMS (Content Management System) - julkaisujärjestelmä (esim. WordPress), joka keskittyy sisällön tuottamiseen, jotta julkaisija voi tehokkaasti tuottaa sisältöä ilman, että tarvitsee osata koodausta tai rakentaa verkkosivuja.

Takaisin ylös ↑

D

DA (Domain Authority) - eli domainin arvovaltaisuus. Moz.com palvelun laskema arvo domainiin osoittavista linkeistä.

Digitaalinen markkinointi - digitaalisessa muodossa ja mediassa tehytä markkinointia - verkko-, mobiili- ja sählöpostimarkkinointi. Hakukoneoptimointi, hakusanamaintonta, sosiaalisen median mainonta ja bannerimainonta kuuluvat kaikki tähän.

DoubleClick for Publishers - on Googlen mainoshallinnan ratkaisu sivuston ylläpitäjille. DoubleClick korvasi aiemman Google AdManagerin v. 2012.

Takaisin ylös ↑

E

EPC (Earnings Per Click) - kuinka paljon yksi klikki keskimäärin tuottaa. AdWords-markkinoinnissa voidaan laskea ykisttäisen klikin keskiarvotuotto eli EPC.

Ei-molemminpuolinen linkki (Non-Reciprocal Link) - kun sivusto A linkittyy sivustolle B mutta sivusto B ei linkity takaisin sivustolle A, ei linkki ole molemminpuolinen. Hakukoneet antavat ei-molemminpuolisille linkeille korkeamman arvon, koska ne ovat todennäköisesti hyvän sisällön ansiota sen sijaan, että sivustojen julkaisijat olisivat sopineet linkkivaihdosta.

Takaisin ylös ↑

G

Google - Amerikkalainen monikansallinen teknologiayritys, joka on erikoistunut internet palveluihin ja tuotteisiin. Näihin kuuluvat digimarkkinointi, haku, pilvipalvelut ja ohjelmistot.

Google AdSense - mainosverkko, jonka avulla mikä tahansa verkkosivu voi hankkia mainostilaa sivuilleen.

Google AdWords - hakusanamainonta Googlen hakukoneen hakukoneessa.

Google AdWords-laatupisteet - annetaan jokaiselle Google AdWords mainokselle, jotka perustuvat mainoksen ja laskeutumissivun (landing page) laatuun. Laatupisteet vaikuttavat mainonnan klikkaushintoihin.

Google AdWords-tulosseuranta - mittaa, mitkä mainosryhmät, kampanjat, avainsanakohdistukset ja mainostekstit johtavat myyntiin, tarjouspyynnön lähettämiseen tai rekisteröitymiseen.

Google Tag Manager - on keskitetty käyttöliittymä, jolla pystyy hallinnoimaan verkkosivun tägejä - eli koodinpätkiä, joita lisätään verkkosivuille analytiikkaa varten. Miten aloittaa Google Tag Managerin käyttö?

Google Analytiikka (Google Analytics) - sovellus, jolla seurataan vapaasti määritettävien tavoitteiden toteutumista; digimarkkinointia ja verkkokaupan liikevaihtoa.

Google Website Optimizer - työkalu, jonka avulla pystyi tekemään A/B testausta. Työkalu lakkautettiin v. 2012 ja osa ominaisuuksista siirtyi Google Analytiikan puolelle.

Google tanssi (Google dance) - hakutulossivulla tapahtuvat muutokset, jotka aiheuttaa Googlen tietokannan tai algoritmin päivitys tai aika Googlen tietokannan päivityksessä, jolloin eri datakeskuksilla on eri dataa.

Googlebot - Googlen hakurobotti-ohjelma, joka kerää dokumentteja verkosta haettavan indeksin rakentamiseksi Googlen hakukoneelle.

Takaisin ylös ↑

H

Huonolaatuinen sisältö (Low Quality Content) - on sisältöä, joka ei vastaa sitä, mitä hakukoneiden käyttäjät hakevat. Jos sisältöä on lisätty jollekin sivulle vain sen takia, että siihen ei jää tyhjää tilaa, on se yleensä huonolaatuista. Huonolaatuinen sisältö ei houkuttele vierailijoita sivustolle ja viettämään aikaa sisällön parissa.

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimisation tai SEO) - on prosessi, jonka kautta suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään verkkosivuja ja sisältöä niin, että hakukoneet löytävät ne mahdollisimman hyvin. Lisätään siis sivujen ja sisällön hakukonelöydettävyyttä ja varmistetaan, että ne noudattavat hakukoneiden ohjeistusta. Opi lisää meidän hakukoneoptimointioppaasta.

Hakukoneoptimointi-strategia tai SEO-strategia (SEO Strategy) - on sivuston strategia näkyvyyden parantamiseksi hakutuloksissa. Suunnitelma siitä, miten liiketoiminnan tavoitteisiin päästään käyttämällä hakukoneoptimointia.

Hakusanamainonta tai hakukonemainonta (Pay Per Click tai PPC) - on hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa, josta maksetaan jokaisesta mainoksen klikkauksesta. Hakusanamainonta on kustannustehokasta, tarkasti kohdennettavissa ja sen tuloksia voidaan mitata tarkasti.

Hakutulossivu tai SERP (Search Engine Results Page) - hakutulossivu on sivu, joka näkyy hakukoneiden käyttäjille, kun he suorittavat haun.


Takaisin ylös ↑I

IM (Instant Messaging) - eli välitön viestintä on erään tyyppinen online chatti, jossa voi lähettää viestejä välittömästi muille internetin välityksellä. Esim. Whatsapp on IM sovellus älypuhelimelle.

IRL (In Real Life) - lyhenne, jolla ilmaistaan internetissä ja chatissa, että puhutaan jostakin asiasta, joka on 'oikeassa elämässä' - eikä siis internetissä tai digimaailmassa. On laajentunut myös kattamaan esim. näyttelijästä vs. hänen esittämästään hahmosta puhuttaessa; "hän ei asu Lontoossa IRL" = näyttelijä itse ei asu Lontoossa vaikka hänen esittämä hahmonsa asuu.

Takaisin ylös ↑

K

Kaksoissisältö (Duplicate Content) - kun samaa sisältöä löytyy useammasta URL-osoitteesta. Hakukoneet eivät arvosta kaksoissisältöä, koska haluavat tarjota hakijoille mahdollisimman monta ainutlaatuista hakutulosta. Kun sinulla on kaksoissisältöä sivustollasi kilpailevat useat sivut keskenään ja kaikkien niiden mahdollisuus sijoittua heikentyy. Lue, kuinka käsittelet kaksoissisältöä oikein.

Konversio / konversiopiste - sivulle asetettu tavoitteen täyttyminen. Konversiopiste on eri verkkopalveluille erilainen ja voi olla saman verkkosivuston sivuillekin eri, esim. uutiskirjeen tilaaminen, jäseneksi liittyminen, yhteydenottolomakkeen täyttäminen, tarjouksen pyytäminen ja tuotteen ostaminen ovat kaikki esimerkkejä konversioista.

Konversiomäärä (Conversion Rate) - määräytyy sen mukaan kuinka monta vierailijaa ovat päätyneet konversioon verrattuna sivulla käyneiden vierailijoien määrään. Eli jos sivulla käyneistä 90:stä vierailijasta 15 tilasi uutiskirjeen on konversiomäärä 16%. Katso myös CRO.

Kumppanuusmarkkinointi (Affiliate Marketing) - on markkinointia, jossa yritys maksaa korvauksen kumppaneilleen heidän tuottamien tulosten perusteella. Yritys maksaa palkkion kävijästä, liidistä tai myynnistä, joka tulee kumppanisivun kautta.

Karttahaku - verkkopalvelu, joka näyttää haettuja kohteita (yrityksiä ja palveluja) kartalta. Kartta on yleensä dynaaminen eli sitä voi siirtää, katsoa lähempää tai kauempaa ja siinä voi saada ajo-ohjeet.

Kävijäseuranta (Web Analytics) - myös tunnettu verkkoseurantana tai web-analytiikkana, on verkkosivujen kävijöiden seurantaa ja käyttäytymisen tutkimista. Kävijäseurannasta kerätyllä datalla kehitetään sivuja ja niiden markkinointia. Sivustoille voidaan määrittää tavoitteita, joita seurataan ohjelmiston avulla, esim. Google Analyticsin avulla.

Takaisin ylös ↑

L

Linkki - on elementti sivulla, jota klikkaamalla pääsee toiselle sivulle, toiselle osalle samalla sivulla tai toiselle domainille.

Linkkisyötti (Link Bait) - verkkosivulla oleva sisältö, joka on suunniteltu huomion herättämiseen ja kannustamaan sitä katsovia antamaan paluulinkkejä, jotta sivuston sijoitus hakutuloksissa paranee.

Linkkirakentaminen (Link Building) - paluulinkkien hankkiminen toisilta domaineilta omalle domainille. Linkkirakentaminen on olennainen osa hakukoneoptimoinnin strategiaa.

Aiheeseen liittyvien, merkittävien paluulinkkien saaminen parantaa domainisi auktoriteettia ja keskimääräistä sijoitusta hakutulossivulla. Vain hyvälaatuiset paluulinkit nostavat sivustoasi arvoa - eli ne linkit, jotka hankit PR:n ja outreach markkinoinnin kautta.

Linkbuilding is a critical part of any successful SEO strategy. Acquiring relevant backlinks from other quality domains improve your domain authority and increase your average rank in organic search. However, the only good quality links that deliver these results are those that are either developed organically, i.e. you did not have to pay someone for that link or had to participate in a link exchange scheme, or you acquired those links through PR and outreach marketing.

Linkkivaihto (Link Exchange) - vuorovaikutteinen linkinvaihtojuoni, yleensä sivuringin aloittama. Linkinvaihtojuonista saa paluulinkkejä huonolaatuisilta sivuilta, jotka eivät nosta paluulinkkiprofiilin arvoa. Monet sivut sivuringissä ovat yleensä hakemistoja, jotka ovat koneiden luomia. Ihmisten muokkaamat ja ylläpitävät hakemistot ovat aina korkealaatuisia.

Linkkifarmi (Link Farm) - joukko sivuja, jotka on luotu antamaan paluulinkkejä yhdelle sivulle, jotta kohdesivun sijoitus hakutuloksissa paranee. Linkkifarmi voi myydä paluulinkkejä muille sivustoille mutta linkkifarmi ei itsessään sisällä mitään muuta kuin paluulinkkejä eikä siten ole mitenkään arvokas.

Linkkikumppani (Link Partner) - kaksi sivustoa, jotka linkittyvät toisiinsa. Hakukoneet antavat vuorovaikutteisille linkeille yleensä matalan arvon.

Linkkisuosio (Link Popularity- mittaa sivuston suosiota sen perusteella, kuinka monta paluulinkkiä sillä on korkealaatuisilta sivuilta.

Linkki spam tai roskalinkit (Link Spam) - ei-toivottuja linkkejä, jotka yleensä ovat käyttäjien tuottamassa sisällössä - yleensä kommenteissa (roskakommentit) mm. blogeilla ja uutissivustoilla.

Linkkiteksti (Link Text) - on linkin käyttäjälle näkyvä tekstiosa, tunnetaan myös ankkuritekstinä. Hakukoneet käyttävät linkkitekstiä aiheellisuuden määrittelemiseen, joten linkkejä rakentaessa kannattaa käyttää olennaisia avainsanoja.

Takaisin ylös ↑

M

Maksumuuri (Paywall) - on järjestely sivustolla, jolla pääsyä sisältöön rajoitetaan jäsenyyden tai kurssin ostamisella.

Maksettu hakutulos (Paid Search Results) - hakutulossivulla ensin näkyvät hakutulokset. Maksetut hakutulokset näkyvät aina ennen orgaanisia hakutuloksia.

Meemi (meem) - meemi on jäljittelevä ilmaisuväline, joka toimii kulttuuristen ideoiden, symbolien ja käytäntöjen välittäjänä. Internet meemien avulla ideat, käytökset ja tyylit leviävät yksilöltä toiselle.

Moderointi (moderate) - internetissä moderointia voidaan toimittaa tekstille, kuville, videoille, mille tahansa sisällölle ja se kuvaa kaikenlaisen sisällön valvontaa. Käsitteenä moderointi on vielä nuori mutta vakiintuu lähitulevaisuudessa jopa ammatiksi asti, koska sitä käytetään ja tarvitaan paljon internetissä.

Sivustoilla, joilla on käyttäjien mahdollista tuottaa sisältöä on yleensä käytössä moderoijat, jotka tarkkailevat, mitä käyttäjien tuottamaa sisältöä sivuille ilmestyy ja poistavat sieltä ne kommentit ja sisältökappaleet, jotka ovat asiattomia tai sivuston käyttöohjeistuksia vastaan.

Moment of Truth - markkinoinnissa käytetään muutamia eri 'totuuden hetki' käsitteitä kuvaamaan asiakkaan matkaa ostosuppilossa. FMOT, SMOT, TMOT ja ZMOT.

FMOT (First Moment of Truth) tapahtuu ennen ostopäätöksen tekoa. Asiakas saa ensin herätteen tuotteen ostamiseen, menee sitten kauppaan ja tutkii tuotteita hyllyssä, keskustelee myyjän kanssa ja tekee ostopäätöksen.

SMOT (Second Moment of Truth) tapahtuu, kun asiakas ottaa ostamansa tuotteen käyttöön. Tyytyväisyys tuotteeseen määrittelee ostaako asiakas tuotetta uudelleen (positiivinen tuotekokemus) vai ostaako seuraavalla kerralla kilpailevan brändin tuotteen (negatiivinen tuotekokemus).

TMOT (Thrid Moment of Truth) on, kun tuotekokemus aiheuttaa asiakkaalle mieleenpainuvan kokemuksen ja sen seurauksena tunteen. Positiivinen tunne saattaa saada asiakkaan kertomaan lähipiirilleen tuotteesta positiivisesti ja negatiivinen tunne saattaa aktivoida asiakkaan valittamaan tuotteesta.

Riippuen tunteen voimakkuudesta asiakkaan palaute saattaa jatkua tuotteen rajojen ohi ja kohdistua myös brändiin. Tämä on viimeinen mahdollisuus olla yhteydessä ja vaikuttaa asiakkaaseen positiivisesti varsinkin, kun tuotekokemus on ollut negatiivinen.

ZMOT (Zero Moment of Truth) on uusin MOT-perheen jäsen, joka määrittelee sen hetken, kun asiakas tulee tietoiseksi tuotteesta tutkimisvaiheessa. ZMOT kattaa myös perinteiset markkinointikanavat, kuten TV, printti, suoramarkkinointi jne.

Digimarkinoinnissa puhutaan uudesta päätöksentekohetkestä, joka tapahtuu satoja miljoonia kertoja päivässä mobiililaitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja muilla langattomilla laitteilla. Se on hetki, jossa markkinointi ja informaatio tapahtuvat ja jolloin kuluttajat tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat lähestulkoon kaikkien brändien menestymiseen tai epäonnistumiseen.

ZMOT tapahtuu ostoprosessin vaiheessa, jolloin asiakas vasta etsii tuotetta eikä myyjä välttämättä ole tällöin asiakkaasta vielä tietoinen. Kuluttajat hakevat tietoa tuotteesta entistä enemmän ennen ostopäätöksen tekoa - eli ZMOT hetkiä on enemmän ja enemmän. Varsinkin mobiililaitteet ovat helpottaneet tätä ja edesauttavat ZMOT hetkien lisääntymistä.

Takaisin ylös ↑

N

nofollow - komento annetaan sellaiselle linkille, jota ei haluta hakurobottien seuraavan. Hakurobotit siis ovat tietoisia linkistä mutta eivät käytä sitä sivuston arvon määrittelemiseen. Esim. affiliate-markkinointilinkit kannattaa aina asettaa nofollow-linkeiksi, jotta oman sivuston sijoittuiminen hakutuloksissa ei kärsi.

noindex - komento voidaan asettaa sivulle, jota ei haluta hakurobottien indeksoitavan hakutuloksiin näytettäväksi. Esim. sivulle, joka on työn alla tai joka on salasanasuojattu, asetetaan usein noindex-komento, koska siitä ei ole mitään hyötyä hakukonekäyttäjälle ilman sivuston muita sivuja (hakukonekäyttäjä siis ohjataan hyödyllisille sivuille hakutuloksissa).

Takaisin ylös ↑

O

Outreach markkinointi (Outreach Marketing) - on digimarkkinoinnin osa-alue, jossa yksilö tai yrityksen edustaja aktiivisesti ottaa yhteyttä muihin sivustoihin ja blogeihin kehittääkseen yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Digimarkkinoinnissa outreach markkinoinnin tavoitteena on usein kehittää omaa paluulinkkiprofiilia ja hankkia mainintoja muiden kanavissa (esim. sosiaalisessa mediassa) vierailijamäärien lisäämiseksi.

Orgaaninen linkki (Organic Link) - on paluulinkki, jonka sivustosi on saanut ilman, että pyysit sitä. Kun tuotat arvokasta sisältöä, toiset linkittyvät siihen, koska heidän mielestään heidän lukijat tai seuraajat hyötyvät siitä.

Orgaaninen hakutulos (Organic Search Results) - hakutulossivulla näkyvät hakutulokset, joiden sijoittumisesta ei ole maksettu. Orgaaniset hakutulokset näkyvät aina maksettujen hakutulosten jälkeen hakutulossivulla.

Takaisin ylös ↑

P

PPA (Pay Per Action) - palkkiomalli, jossa kumppanille maksetaan vasta, kun tapahtuu konversio, esim. kun vierailija täyttää lainahakemuksen nettisivuilla.

PPL (Pay Per Lead) - maksu tai palkkio kumppanille syntyneestä kontaktista, esim. verkkosivuilla täytetystä lainahakemuksesta.

Pitkähäntäavainsanat (Long Tail Keywords) - avainsanat ja -lauseet, jotka ovat tarkempia ja pitempiä kuin yleiset avainsanat. Niillä on yleisesti vähemmän liikennettä mutta korkeampi konversioaste, koska ovat tarkempia.

Porttisivu (Gateway Page) - tunnetaan myös vale-, ovi-, hyppy- tai siltasivuna. Porttisivu on valesivu, joka on erityisesti suunniteltu vain korkean hakutuloksen saavuttamiseksi, ei hakukoneen käyttäjän päämäräksi.

Porttisivun tarkoituksena on saada hakurobotin huomio avainsanojen suurella määrällä, jotta hakukone näyttää sen käyttäjälle, ja sivulla on yleensä piilotekstiä, jossa on avainsanoja tai -lauseita. Porttisivu on yleensä myös suunniteltu joko automaattisesti tai manuaalisesti ohjaamaan käyttäjä sivulle, jolle julkaisia hänet oikeasti haluaa.

Piiloteksti (Hidden Text) - tai koneteksti on tekstiä, joka on olemassa sivulla mutta on näkymätn käyttäjälle. Tekstin voi tehdä näkymättömäksi esim. asettamalla tekstin värin samaksi kuin taustavärin, jolloin se on näkyvää käyttäjälle vain, jos hän sattuu sen hiirellä maalaamaan. Piiloteksti on hakukoneiden käyttösääntöjen vastaista.

Paluulinkki (Backlink) - on linkki, joka osoittaa yhdeltä domainilta toiselle. Mitä enemmän yhdellä domainilla on paluulinkkejä muilta domaineilta, sitä arvokkaampana hakukoneet pitävät sitä.

Paluulinkkiprofiili (Backlink Profile) - on paluulinkkianalyysin tulos. Paluulinkkiprofiilissa näkyy, kuinka pajon paluulinkkejä sivustollesi on ja kuinka monet niistä ovat korkealaatuisista lähteistä. Paluulinkkiprofiilisi on yksi tekijä, joka vaikuttaa hakutuloksissa sijoittumiseen.

"Pollata" (polling) - tehdä kysely. Sivuston vierailijoille tehtävä kysely, jolla selvitetään mm. asiakastyytyväisyyttä, käyttäjäystävällisyyttä yms. Käytetään paljon CRO:n kanssa.

Ponnahdusaste (Bounce Rate) - vierailijoiden määrä, jotka lähtevät sivustolta katstottuaan vain ensimmäistä sivua, johon tulivat.

Jos sivustosi menestyminen on riippuvainen siitä, että vierailijat käyvät useammalla kuin yhdellä sivulla, on korkea ponnahdusaste huono asia. Esimerkki tästä on sivusto, jossa etusivu on portti muuhun sisätöön (tuotesivuihin, artikkeleihin, ostoskoriin/kassalle jne.).

Jos sivusi on yksisivuinen, kuten blogi, tai tarjoat sisältöä, jossa vain yhden sivun katsominen on odotettua, on korkea ponnahdusaste normaalia.

Takaisin ylös ↑

R

Rich snippets-katkelmat - ovat kuvailevaa lisätietoa, joiden avulla hakukone pystyy tunnistamaan sivun ja millä hakija pystyy paremmin ymmärtämään, mitä sisältöä sivulla on. Ne ilmestyvät hakutulossivulla heti linkin alla ja niissä näkyvät hakukyselyssä käytetyt sanat lihavoituna. Arvostelut, hinnat ja saatavuus ovat yleisiä esimerkkejä verkkokauppojen rich snippets-katkelmista.

Takaisin ylös ↑

S

SERP - hakutulossivu.

Sisäinen linkki (internal link) - on linkki, joka linkittyy domainin sisällä yhdeltä sivulta toiselle. Sisäisiä linkkejä käytetään sivustolla navigoimisen helpottamiseen, informaatiohierarkian rakentamiseen ja sisäisen linkkirakenteen vahvistamiseen.

Internal links are links that go from one page on a domain to a different page on the same domain. They are commonly used in main navigation. These type oflinks are useful for three reasons: They allow users to navigate a website.

SEO - Search Engine Optimisation eli hakukoneoptimointi. Käytäntö, jonka tavoitteena on lisätä liikenteen määrää ja laatua orgaanisten hakutulosten kautta.

Sisältömarkkinointi (Content Marketing) - on arvokkaan ja merkityksellisen sisällön luontia ja jakamista, jolla houkutellaan vierailijat omille sivuille, käännetään vierailijat asiakkaiksi ja asiakkaat uudelleen ostaviksi asiakkaiksi. Luomasi sisältö on tiivisti yhteydessä siihen, mitä sinä myyt eli toisin sanoen ohjaat ja opastat mahdollisia asiakkaitasi niin, että he tuntevat, arvostavat ja tykkäävät sinusta niin paljon, että he ryhtyvät asiakkaiksesi.

SEO-Ready CMS - eli hakukoneoptimointivalmiit julkaisujärjestlemät. Vain koska jokin julkaisujärjestelmä on hakukoneoptimointivalmis - SEO-Ready tai SEO-Friendly - ei se tee hakukoneoptiointia puolestasi. SEO-Ready ratkaisuissa koodaus on tehty valmiiksi puolestasi niin ettei sinun tarvitse kaikkea rakentaa alusta.

Esimerkiksi WordPress on hakukoneoptimointivalmis mutta se ei automaattisesti tee siinä kirjoittamaasi sisältöä optimoiduksi - esim. URL-rakenteet WordPressissä ovat jo valmiiksi hakukoneoptimoidussa muodossa, sinun työksesi jää valita minkälaisen rakenteen haluat ja optimoitko niitä edelleen esim. sivutasolla. WordPress ei myöskään optimoi sisältöäsi tai sivujasi avainsanoillesi automaattisesti vaan se työ jää sinun tehtäväksesi - WordPress antaa sinun optimoida sivujasi osaamatta koodata.

SoMe - sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest jne. Sosiaalinen media on online-viestintäkanavien kollektiivi, joka on omistettu yhteisön vuorovaikutukseen, sisällön jakamiseen ja yhteistyöhön.

Takaisin ylös ↑

V

Verkkokiinteistö (Web Property) - on läsnäolopiste verkossa (verkkosivu, blog, sosiaalisen median tili yms.), joka edustaa henkilöä, brändiä tai muuta identiteettiä.

Verhoaminen (Cloaking) - on käytäntö, jossa sivulla näytetään hakukoneille yhtä sisältöä ja hakijoille täysin toista, yleensä porttisivun avulla. Tarkoituksena on saada hakukoneet näyttämään hakijoille sivua ja sitten ohjata hakijat toiselle, yleensä asiaan liittymättömälle sivulle.

Verhoaminen ei vain haittaa sijoittumista hakutuloksissa, se voi pahimmassa tapauksessa johtaa sivuston poistamiseen hakukoneen tietokannasta. Verhoaminen kuuluu Black Hat hakukoneoptimoinnin tekniikoihin.

Takaisin ylös ↑