Kuinka tehdä hakukoneoptimoidut sivut?

Hakukoneet ja ihmiset näkevät verkkosivut eri tavalla. Tässä osassa keskitymme sivujen rakentamiseen ja muokkaamiseen, jotta ne ovat sekä ihmisten että hakukoneiden ymmärrettävissä.

Indeksoitava sisältö

Jotta pystyt parantamaan sijoituksiasi hakutulossivuilla on tärkeintä varmistaa, että avain-sisältösi on HTML-tekstimuodossa. Hakukoneet eivät osaa lukea rikkaita formaatteija hyvin, joten kuvat, Flash-tiedostot, JavaScript ja muut tekstittömät formaatit jäävät yleensä huomioimatta tai antavat niille matalan arvon sisältönä. Hakukoneet kehittävät jatkuvasti kykyään lukea tekstitöntä sisältöä paremmin mutta siihen ei kannata luottaa.

Google ilmoitti 2015, että he pystyvät ymmärtämään rikkaita formaatteja. On kuitenkin suositeltavaa käyttää HTML:ää sen sijaan, että luottaa sisällön toimittamiseen esim. JavaScriptillä. 

Ne sanat ja lauseet, jotka ovat sivuillesi tärkeät tulisi aina olla tekstimuodossa verkkosivuillasi. Tällöin voit olla varma, että hakukone pystyy lukemaan, indeksoimaan ja arvioimaan sisältösi oikein.

Muista seuraavat, kun haluat käyttää tekstitöntä sisältöä sivuillasi:

  1. Kirjoita kuville alt-teksti. Kirjoita kuville (jpeg, gif, png) HTML muotoista tekstiä, jotta hakukoneet pystyvät lukemaan, mitä kuva sisältää.
  2. Kuvaile videot ja äänitiedostot. Kun käytät avainsanoja ja lauseita videoissa ja äänitiedostoissa, kannattaa tiedostolle kirjoittaa mukaan laaja kuvaus tai jopa kirjoittaa sisältö puhtaaksi samalle sivulle HTML tekstinä. 
  3. Kirjoita HTML tekstiä Flash ja Java plug-in elementeille samalle sivulle.
  4. Tue haettavuutta. Sen lisäksi, että saatat tarjota sivuillasi hakumahdollisuutta sivujen sisällä, kannattaa sinun lisätä navigointimahdollisuuksia sisäisillä linkeillä, jotka kannustavat vierailijoita löytämään muuta sisältöäsi helposti ja joita hakurobotit käyttävät paljon.

Näe sivut hakukoneen silmin

Monilla verkkosivuilla on ongelmia indeksoitavan sisällön kanssa, joten perusasioiden tarkastaminen ei koskaan ole pahitteeksi. Käyttämällä työkaluja, kuten SEO-browser.comMozBar-palkki tai Google cache voit nähdä, mitkä elementit sivuillasi ovat näkyviä hakukoneille.

Esimerkki siitä, kuinka ihminen (vas.) ja hakukone (oik.) näkee sivun:

miten hakukone näkee sivut

Hakurobotit ja linkkirakenne

Hyvin tehty sisäinen linkkirakenne on olennaista hakukoneille. Linkkirakenteen avulla hakurobotit pystyvät löytämään kaikki sivut verkkosivuillasi - ilman sitä hakurobotit voivat ohittaa useat sinulle tärkeät sivut. Jos hakurobotti ei pääse käsiksi johonkin sivuun, se ei pysty indeksoimaan sen sisältöä eikä sivu silloin näy ollenkaan hakutuloksissa. Sivut, jotka eivät kuulu tähän verkostoon ovat siis käytännössä näkymättömiä.

Miten hakurobotit katsovat verkkosivuja?

Esimerkissä Googlen hakurobotti on löytänyt kotisivun A ja sieltä löytänyt linkit sivuille B, C, E ja F. Se ei kuitenkaan löydä linkkiä sivulle D, koska sitä ei ole. Hakurobotti tulkitsee asian niin, että sivua D ei ole olemassa - sen sisältöä ei tutkita, indeksoida eikä luokitella eli sitä ei tule näkymään hakutuloksissa. Hyvä sisältö, avainsanojen käyttö ja hyvä markkinointi ei auta, jos hakukone ei pääse sivulle.

Jos sivu D olisi esimerkiksi sivu, jossa on yrityksen yhteystiedot, olisi tämä huomattava virhe, koska hakijat eivät löytäisi silloin mitään tapaa, millä olla yhteydessä yritykseen. Varmista, että tällaiset peruslaatuiset virheet eivät tapahdu sinun verkkosivuillasi!

Varsinkin yrityksille paikallinen hakukoneoptimointi on tärkeää, jotta hakijat löytävät perille. Lue enemmän siitä, miten voit erottua paikallisessa haussa.

Miksi sivuille ei pääse?

Välttämällä nämä sudenkuopat sinulla on selkeä linkkirakenne, jota hakurobotit pystyvät hyödyntämään.

Lomakkeiden täyttäminen

Jos vaadit käyttäjiltäsi lomakkeen täyttämistä, ennen kuin pääsevät käsiksi johonkin sisältöön on todennäköistä, että hakukoneet eivät tule ikinä käyttämään näitä suojattuja sivuja. Lomake voi olla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistautumista, kyselyn täyttämistä tai esim. CAPTCHA-lomakkeen täyttämistä.

JavaScript linkit

Jos käytät JavaScriptiä linkkejä varten saatat huomata, että hakurobotit eivät vieraile sivuillasi tai antavat hyvin pienen arvon sivuilla oleville linkeillesi. Minkä tahansa linkin, jonka haluat hakukoneiden käyttävän tulisi olla HTML muodossa.

Linkit estetyille sivuille

Jos sivulla on linkki toiselle sivulle, johon hakurobotin pääsyä on rajoitettu hakurobotti ei tutki estettyä sivua. Meta Robots-tägi ja robots.txt tiedosto antavat sivun omistajan rajoittaa hakurobottien pääsyä valituille sivuille. Tässä kannattaa olla tarkkana, sillä monta kertaa pääsy sivulle on estetty vahingossa.

Robotit eivät käytä sivuhakua

Monet luulevat, että sivulle hakutoiminnon laittaminen tarkoittaa, että hakukoneet löytävät kaiken, mitä sivuilla on. Hakurobotit eivät kuitenkaan suorita hakuja sisällön löytämiseksi, joten kaikki sivut, jotka löytyvät vain hakutoiminnon kautta jäävät indeksoimatta, kunnes niihin tehdään sisäinen linkki.

JavaScript, Flash ja muut plug-in linkit

Muut kuin HTML linkit tekevät niihin liittyvät sivut näkymättömiksi hakukoneille, kun ne eivät pääse sisältöön käsiksi linkkejä pitkin.

Linkit sivuilla, joissa on satoja tai tuhansia linkkejä

Hakukoneet tutkivat linkkejä vain tiettyyn määrään asti. Tämä on tarpeellista, jotta linkkipommisivustot eivät pääse hakutulossivulle hakijoiden nähtäväksi. Hakukoneet eivät välttämättä edes tutki sivuja, joissa on satoja linkkejä.

Sisäisten linkkien puuttuminen

Sisäinen linkkirakenne auttaa hakurobotteja löytämään kaiken sisällön sivuillasi. Ilman hyvää sisäistä linkkirakennetta monet sivusi voivat hyvin jäädä hakutuloksista pois.

Avainsanat

Avainsanat ovat oleellinen osa hakuprosessia. Ne ovat kielen ja haun peruspalikoita, joihin informaatiohakun tiede perustuu. Hakukoneet rakentavat tietokantansa perustuen avainsanoihin. Miljoonat pienemmät ala-tietokannat, jotka ovat keskittyneet jonkin avainsanan tai -lauseen ympärille, sallivat hakukoneiden tiedonhaun sekunnin murto-osassa.

Kun haluat siis sijoittua sanan "kissa" hakutuloksissa, kannattaa varmistaa että sana on hakukoneiden löydettävissä sivuillasi.

kuinka hakukone tekee haun

Avainsanat hallitsevat kommunikaatiotamme, hakuaikeitamme ja vuorovaikutustamme hakukoneiden kanssa. Kun kirjoitat sanat hakupalkkiin noutaa hakukone ne sivut, jotka ovat yhteydessä käyttämiisi sanoihin. Sanojen järjestys, tavaus, pisteytys ja isojen kirjainten käyttö antavat hakukoneille lisätietoa siitä, mitkä sivut vastaavat parhaiten hakukyselyäsi.

Hakukoneet katsovat, miten hakukyselyssä ilmestyviä sanoja on käytetty sivulla. Paras tapa varmistaa sivujesi optimointi on käyttää avainsanoja otsikoissa, tekstissä ja sivujen meta-datassa. Käyttämällä tarkempia avainsanoja lisäät näkyvyyttäsi kilpailemalla pienemmässä ryhmässä, joka käyttää samoja avainsanoja. Laajat, yleisavainsanat ovat haastavin ryhmä - esim. sanalla "kirja" on paljon laajempi kilpailijoiden kirjo kuin "Sinuhe".

Avainsanojen väärinkäyttö

Hakukoneiden alkuajoilta lähtien ihmiset ovat pyrkineet avainsanojen väärinkäyttöön parempien hakutulosten toivossa. Tekstin, linkkien, URL-osoitteiden ja meta tägien tunkeminen täyteen avainsanoja (keyword stuffing) on haitallista sivuillesi.

Paras tapa varmistaa, että sinun sivusi ja sisältösi on aiheeseen liittyvää on käyttää avainsanoja luonnollisesti ja strategisesti. Jos kirjoitat kissoista, sivuiltasi löytyy varmasti paljon myös kissoihin liittyvää sisältöä - saatat puhua leluista, käyttäytymisestä, ruokinnasta, hoidosta jne. - etkä vain jatkuvasti toista sanaa "kissa" ilman sen suurempaa kontekstia.

Jos yrität tiputella sisältöösi liittymättömiä avainsanoja tekstiisi, luokittelee hakukone sivusi huonolaatuiseksi. Esim. jos kissa-sivullasi ilmestyy sana "Eiffelin torni", tulee sinulle todella vaikeaksi päästä hakutulosten paalupaikoille avainsanoilla "Eiffelin torni". Tarkoituksena ei ole sijoittua korkealle hakutuloksissa kaikilla avainsanoilla vaan juuri niillä avainsanoilla, joita hakijat käyttävät hakiessaan sitä, mitä sinun sivusi tarjoavat.

Sivuelementtien optimointi avainsanoilla

Avainsanojen strateginen käyttö takaa sinulle parhaan näkyvyyden hakutuloksissa. Avainsanaa tai lausetta kannattaa käyttää:

  1. Kerran näkyvästi sivun yläosassa.
  2. Title-tägissä ainakin kerran; yritä pitää avainsana tägin alussa.
  3. Muutaman kerran (2-3 ainakin) leipätekstissä. Jos teksti on pitempi, käytä avainsanoja ja varsinkin niiden variaatioita ja/tai läheisesti liittyviä avainsanoja enemmän.
  4. Alt-tägissä. Ainakin kerran yhden kuvan alt-tägissä sivulla.
  5. URL-osoitteessa ainakin kerran.
  6. Ainakin kerran meta-kuvauksessa. Hakukoneet eivät käytä meta-kuvausta sivujen rankkaamiseen mutta hakijat käyttävät meta-kuvauksia paljon etsiessään sivuja, joille haluavat mennä.

Avainsanoja ei kannata käyttää tekstissä, joka osoittaa toisille sivuille sivustollasi; tämä tunnetaan avainsanojen kannibalisointina.

Kaksoissisältö

Kaksoissisältö (duplicate content) on tasan samaa sisältöä, joka esiintyy useassa eri URL-osoitteessa ja se on hakukoneille ongelmallinen asia; mikä versio tulisi näyttää hakutuloksissa?

kaksoissisältö
Hakukoneet ovat erittäin nirsoja kaksoissisällön suhteen. Jotta ne voivat tarjota hakijoille parhaat mahdolliset hakutulokset, ne eivät näytä samaa hakutulosta kahdesti. Ne pyrkivät aina valitsemaan sen sisältölähteen, joka on todennäköisimmin alkuperäinen. Lopputuloksena kaikki kaksoissisältösi saattaa sijoittua paljon alemmas hakutuloksissa kuin mitä sen tulisi, koska sama sisältö kilpailee itsensä kanssa.

Hakukoneet ovat viime vuosina lisänneet kaksoissisällön valvontaa ja antavat automaattisesti alhaisen arvon sivuille, joilla on kaksoissiältöä. Sääntöjen mukainen kaksoissisältö ei kuitenkaan ole rangaistavaa. Voit sivuillasi tarjota tasan samaa sisältöä esim. verkkosivuna ja printtisivuna. Sama sisältö voi myös löytyä eri domaineilta, jos esimerkisi bloggaaja kirjoittaa vieraskirjoituksia toiselle kuin omalle blogille - suositeltavaa on kuitenkin aina luoda ainutlaatuista sisältöä, jotta sivujasi ei rangaista.
sallittu kaksoissisältö
Sääntöjen mukainen kaksoissisältö (canonicalization) on käytäntö, jossa sisältö järjestetään niin että jokaisella ainutlaatuisella sisältökappaleella on vain yksi URL-osoite. Kun useammat sivut yhdistetään, joilla kaikilla on potentiaalia sijoittua hakutuloksissa hyvin, tulee niistä vahvempia yhdessä. Yhdessä ne ovat arvokkaampia ja merkityksellisempiä hakijoille ja pääsevät helpommin kipuamaan sijoituksissa, kun eivät kilpaile keskenään.
Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä 301-uudelleenohjausta (301 redirect) tai canonical-tägillä.

Canonical-tägi

Canonical-tägi laitetaan sivulle, jossa kaksoissisältö on ja linkin kohde on sivu, jonka haluat sijoittuvan hakutuloksissa. Canonical-tägiä voi myös käyttää, kun samaa sisältöä on eri domaineilla.

Lue enemmän canonical-tägistä ja kuinka käyttää sitä.

Canonical-tägiä käytetään kertomaan hakukoneille, että joukko sivuja tulee nähdä yhtenä ilman, että vierailijat tarvitsee ohjata uuteen URL-osoitteeseen (kuten 301-udelleenohjauksella). Tämä voi säästää aikaa ja vaivaa.